menu

more

 

 

 

Последни новини

 

Програма на Европейски Образователен Център за Март и Април 2017г.                  още>>

 

 

 

Европейски Образователен Център, вече е лицензиран - Център за професионално обучение

още>>

 

 

 

 

Европейски Образователен Център отново е включен в списъка на одобрените доставчици на обучение за обучения с ваучери по ОП РЧР  към Агенцията по заетостта

 още>>


 

Новини

Актуални промени, казуси и проблемни моменти в ЗДДС, СИДДО и единната сметка - въпроси и отговори

 
 
 
"Актуални промени, казуси и проблемни моменти в ЗДДС, СИДДО и единната сметка - въпроси и отговори"


"ЕВРОПЕЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР" Ви кани на еднодневен семинар, свързан с промените и проблемните въпроси по ЗДДС, СИДДО и единната сметка.


Дата на провеждане: 15 април 2014 г.
Място на провеждане: Хотел Феста София

Лектори: Моника Петрова - главен експерт по приходите в НАП (ЗДДС)
                 Зорница Димитрова - юрист-експерт по данъчно право (eдинна сметка)
                 Пламен Вълчовски - държавен експерт по приходите в НАП (СИДДО)

Ползите за вас от нашия семинар:
I. Ще ви бъде предоставена възможността да зададете вашите въпроси и да получите ясни и точни отговори;
II. Ще се запознаете с най-често срещаните проблемни моменти и неясноти в ЗДДС, СИДДО и единната сметка;
III. Ще вземете участие в разискването на казуси и дискусии, повдигнати от вас и ваши колеги;
IV. Ще получите възможност, в приятна атмосфера, да обмените опит и информация с ваши колеги и професионалисти в сферата;


На семинара ще бъдат разгледани:
I. Промените и проблемните моменти в ЗДДС за 2014 г., включващи:
1. Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност
2. Промени в данъчното третиране на доставките, имащи за предмет зърнени и технически култури. Възстановяване на ДДС на производители на зърнени и технически култури
3. Изменения, свързани с определяне на данъчната основа при бартер, дерегистрация и безвъзмездно подобрение на нает актив
4. Данъчно третиране на договорите за лизинг
5. Доставки на услуги, свързани с внос

II. Промените и проблемните моменти в единната сметка за 2014 г., включващи:
1. Нов ред за погасяване на задълженията за данъци и осигурителни вноски
2. Преходен режим
3. Възстановяване на неоснователно внесени суми за публични задължения
4. Погасителна давност на публичните задължения

III. Промените и проблемните моменти в СИДДО за 2014 г.
1. Облагане на чуждестранни лица за доходи и печалби от източник в България, съгласно ЗКПО и ЗДДФЛ
2. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Методи за избягване на двойното данъчно облагане
3. Процедура за прилагане на СИДДО. Въпроси и отговори


Програмата на семинара включва:
9:00 - 9:30 - Регистрация
9:30 - 10:30 - Актуални моменти и проблемни въпроси в единната сметка за 2014 г.
10:30 - 11:00 - Кафе-пауза
11:00 - 12:30 - Актуални моменти и проблемни въпроси в СИДДО за 2014 г.
12:30 - 13:30 - Обяд
13:30 - 16:00 - Актуални моменти и проблемни въпроси в ЗДДС за 2014 г.


Цена: 120 лв. с включен обяд и кафе-паузa


Заявки за участие може да направите на:
Е-mail: office@eoc-bg.bg
Телефон: 02 947 40 26; 0888 99 38 11
Във формата за контакти на нашия сайт: www.eoc-bg.com