menu

more

 

 

 

Последни новини

 

Програма на Европейски Образователен Център за Март и Април 2017г.                  още>>

 

 

 

Европейски Образователен Център, вече е лицензиран - Център за професионално обучение

още>>

 

 

 

 

Европейски Образователен Център отново е включен в списъка на одобрените доставчици на обучение за обучения с ваучери по ОП РЧР  към Агенцията по заетостта

 още>>


 

Лидерски и мотивационни обучения. Курсове по борба с корупцията, измамите и прането на пари

Емоционална интелигентност и умения за работа в екип

Екипната цялост е резултат от ефективно управление и контрол на емоционалното състояние на отделния индивид, при отчитане спецификата и характера на социалните взаимоотношения в групата.

 

Основната цел на обучението е да способства процеса на самоосъзнаване на индивида и да осигури възможности за развитие на неговите потенциали за екипна принадлежност, чрез общуване и споделяне на собствени мисли, идеи, преживявания.

 

Нашите обучения по дисциплината „Емоционална интелигентност и умения за работа в екип“ се фокусират върху емоционалната интелигентност и ключовите необходимости при формирането на умения за работа в екип. Курсовете са насочени и към генериране на принадлежност към общност, откриване и развитие на собствените потенциали на хората и техните индивидуални способности за работа в екип.

 

В програмата на обучението са включени темите комуникация; промяна; адаптивност; анализ на задачи и ситуации в организацията; анализ на потребностите на отделните индивиди и екипа като цяло; дискусии върху казуси и проблеми от ситуационен тип; ролеви игри и др.

 

Продължителността на обучението е 30 учебни часа, с възможност за седмична, вечерна и съботно-неделна форма. Центърът предлага и краткосрочни обучения с продължителност от 2 дни.

 

На всеки, успешно завършил обучението, Центърът издава сертификат.