menu

more

 

 

 

Последни новини

 

Програма на Европейски Образователен Център за Март и Април 2017г.                  още>>

 

 

 

Европейски Образователен Център, вече е лицензиран - Център за професионално обучение

още>>

 

 

 

 

Европейски Образователен Център отново е включен в списъка на одобрените доставчици на обучение за обучения с ваучери по ОП РЧР  към Агенцията по заетостта

 още>>


 

Лидерски и мотивационни обучения. Курсове по борба с корупцията, измамите и прането на пари

Кариерно развитие

Кариерното развитие в жизнения път на всеки човек често е свързвано основно с професионалния път, който изминаваме. Съвременната концепция за кариерно развитие обаче, изтъква че то е много повече от сбор от работни длъжности. По-скоро се дефинира като един дълъг процес, който стартира още в юношеството. Курсът дава ценни насоки за това кои сме ние, както и коя е мечтаната работа, която ни носи удовлетворение.
 

Ако професионалната реализация и кариерното развитие са важни и значими за вас и вашата личност, „Европейски образователен център“ ще ви осигури качествено обучение на високо ниво, което ще помогне за вашия положителен прогрес и успешна реализация в желаната от вас сфера.

 

Програмата на курса е специално разработена и практически насочена, като в нея са включени теми, свързани с ориентацията към бъдещото личностно кариерно развитие, избор на желана работна длъжност, стратегическо управление на кариерното развитие при управлението на човешките ресурси, оценка и самооценка на изпълнението на трудовите задължения, мотивация, удовлетвореност и др.

 

Обучението се провежда в седмична, вечерна и съботно-неделна форма, с продължителност от 30 учебни часа, като Центърът издава сертификат на успешно преминалите курса. "Европейски образователен център" предлага и кратки двудневни курсове по дисциплината "Кариерно развитие".