menu

more

 

 

 

Последни новини

 

Програма на Европейски Образователен Център за Март и Април 2017г.                  още>>

 

 

 

Европейски Образователен Център, вече е лицензиран - Център за професионално обучение

още>>

 

 

 

 

Европейски Образователен Център отново е включен в списъка на одобрените доставчици на обучение за обучения с ваучери по ОП РЧР  към Агенцията по заетостта

 още>>


 

Лидерски и мотивационни обучения. Курсове по борба с корупцията, измамите и прането на пари

Лидерство, лидерски стил и управленски умения

Водеща цел на „Европейски образователен център“ е да ви осигури висококачествено обучение, за да постигнете максимална реализация в желаната от вас сфера. Ние обръщаме голямо внимание на развитието на вашия потенциал и непрекъснато инвестираме в човешкия капитал, като провеждаме специфични обучения по лидерство и управление.

 

Лидерството се състои в ръководните функции, които човек изпълнява в определена организация. Главната идея за лидерството е, че то влияе на нагласите, поведението и чувствата на останалите.

 

Като цяло лидерството е феномен, който в резултат от целенасоченото взаимодействие между членове на дадена група, човек се определя като лидерглавният сред останалите или този, който взима крайното решение в определена ситуация. Лидерството имплицитно съдържа емоционална обвързаност, то е неформално и нерегламентирано и съдържа в себе си елементи на ръководство и управление. Лидерите могат да повлияват на индивидите като развиват техния потенциал и повишават тяхната мотивация и ангажираност в процеса на реализиране на задачите. Членовете на групата приемат лидерството доброволно, като изграждат собствено отношение към лидера и могат във всеки момент да се откажат от тази си позиция без притеснения от каквито и да е административни санкции. Влиянието, което има лидера върху останалите не е строго определено. В зависимост от ситуацията, във всяка една фирма или организация, лидерите имат различен контрол.

 

С провеждането на обучение по тази дисциплина, ние целим да отключим вашите управленски възможности, лидерски потенциал и емоционална интелигентност. Вие ще получите уникалната възможност да бъдете обучени от професионалисти в сферата на бизнеса и управлението на компании, които ще ви дадат практически насоки и съвети и ще ви обучат на стила на работа на лидерите.


В програмата на обучението се разглежда лидерството като феномен и неговите модели, лидерските стилове, начините за формиране на лидерски умения, емоционалната интелигентност, организационната култура, начините за успешно вземане на решение и ефективното упражняване на власт и влияние.

 

Продължителността на един курс е 30 учебни часа, като възможните форми на обучение са седмична, вечерна и съботно-неделна. Центърът организира и краткосрочни двудневни обучения по "Лидерство, лидерски стил и управленски умения", а всеки един, преминал успешно курса, получава сертификат за завършено обучение.