menu

more

 

 

 

Последни новини

 

Програма на Европейски Образователен Център за Март и Април 2017г.                  още>>

 

 

 

Европейски Образователен Център, вече е лицензиран - Център за професионално обучение

още>>

 

 

 

 

Европейски Образователен Център отново е включен в списъка на одобрените доставчици на обучение за обучения с ваучери по ОП РЧР  към Агенцията по заетостта

 още>>


 

Лидерски и мотивационни обучения. Курсове по борба с корупцията, измамите и прането на пари

Маркетинг

Нашите обучения по „Маркетинг“ са насочени към създаване на рентабилност в работата, както и способстват за по-ясното разбиране на връзката продукт-клиент. Обученията представят съвкупността от процеси, които създават, комуникират и придават стойност на потребителите, както и подобряват взаимоотношенията между всички участници в тази среда. При нас вие ще получите задълбочени познания за принципите на пазарите и начина на управлението  им.

 

В програмата на курса по "Маркетинг" се разглеждат същност и значение на маркетинга; маркетингова обкръжаваща среда; потребителско поведение; целеви маркетинг; продуктова, ценова, дистрибуционна и комуникационна политики; маркетингови стратегии и тяхното разработване; маркетингово планиране; средства за стимулиране на продажбите; практически маркетинг и продуктово позициониране.

 

Продължителността на обучението е 30 учебни часа, с възможност за седмична, вечерна и съботно-неделна форма. Центърът предлага и краткосрочни обучения по "Маркетинг" с продължителност от 2 дни.

 

На всеки, успешно завършил обучението, Центърът издава сертификат.