menu

more

 

 

 

Последни новини

 

Програма на Европейски Образователен Център за Март и Април 2017г.                  още>>

 

 

 

Европейски Образователен Център, вече е лицензиран - Център за професионално обучение

още>>

 

 

 

 

Европейски Образователен Център отново е включен в списъка на одобрените доставчици на обучение за обучения с ваучери по ОП РЧР  към Агенцията по заетостта

 още>>


 

Лидерски и мотивационни обучения. Курсове по борба с корупцията, измамите и прането на пари

Мотивация, ефективно управление на времето и работа в условията на стрес в личен и професионален план

Високата личностна мотивация винаги е била основен ключ към успех. Мотивираността придава по-голямо желание за работа, изпълнение на задълженията и успешно развитие. Други фактори, който са от изключително значение за постигане на положителни резултати, са ефективното управление на времето, правилното разпределение на важните, спешните и маловажните задължения и уменията за управление и контрол на работата в условията на стрес.

 

Ако желаете да придобиете или да развиете вашите способности за правилно разпределение на времето и успешно осъществяване на работния процес в условията на стрес, нашите обучения по „Мотивация, ефективно управление на времето и работа в условията на стрес“ ще ви предоставят адекватни методи и насоки за постигане на оптимални резултати.

 

В програмата на обучение се изучават теми за личностна мотивация; планиране и приоритизиране на работата, която е важна, но не спешна; лична ефективност; управление на стреса и др.

 

Продължителността на обучението е 30 учебни часа, провеждани в седмична, вечерна или съботно-неделна форма, като „Европейски образователен център“ предлага и краткосрочни обучения по „Мотивация, ефективно управление на времето и работа в условията на стрес“ с продължителност от 2 дни.

 

"Европейски образователен център" издава сертификат на успешно преминалите курса на обучение.