menu

more

 

 

 

Последни новини

 

Програма на Европейски Образователен Център за Март и Април 2017г.                  още>>

 

 

 

Европейски Образователен Център, вече е лицензиран - Център за професионално обучение

още>>

 

 

 

 

Европейски Образователен Център отново е включен в списъка на одобрените доставчици на обучение за обучения с ваучери по ОП РЧР  към Агенцията по заетостта

 още>>


 

Лидерски и мотивационни обучения. Курсове по борба с корупцията, измамите и прането на пари

Невербално общуване

В последните години невербалната комуникация се превръша в обект на изследване на значителен брой науки. Изключително голямата сила и значение, което има невербалната комуникация за общуването между хората, обяснява огромния интерес към този вид общуване.

 

Нашите курсове по „Невербално общуване“ дават богата информация за основните процеси и насоки на този вид комуникация. По време на курса вие ще получите широк набор от знания за същността на невербалната комуникация и междукултурните различия, значимостта на външния вид и начина на изразяване, както и методи за правилно създаване на добро впечатление, контрол върху речта и стила на изразяване.

 

Програмата на обучение включва изучаване на предмети:

 

Същност на невербалната комуникация
Междукултурни различия и невербална комуникация
Ораторска реч
Управление на впечатленията и аудиторията
Аргументативност и невербално общуване
Невербална комуникация и външен вид
Невербална вокализация
Зрителен контакт и невербално общуване
Жестикулации в невербалната комуникация
Лично пространство и териториален статус в невербалната комуникация
Организационна промяна
Иновации в организациите
Междукултурни различия и глобализация

 

Курсът по "Невербално общуване" е с продължителност от 30 учебни часа, провеждани в седмична, вечерна или съботно-неделна форма, като Центърът предлага и краткосрочни обучения с продължителност от 2 дни. На успешно преминалите обучителния курс Центърът издава сертификат.