menu

more

 

 

 

Последни новини

 

Програма на Европейски Образователен Център за Март и Април 2017г.                  още>>

 

 

 

Европейски Образователен Център, вече е лицензиран - Център за професионално обучение

още>>

 

 

 

 

Европейски Образователен Център отново е включен в списъка на одобрените доставчици на обучение за обучения с ваучери по ОП РЧР  към Агенцията по заетостта

 още>>


 

Лидерски и мотивационни обучения. Курсове по борба с корупцията, измамите и прането на пари

Организационно поведение

Разбирането на организационното поведение дава важно значение на всеки човек не само в теоретичен план, но и от практическа гледна точка. Познаването на принципите на организационното поведение дава знания как да влияем върху свързаните с работата обстоятелства от нашия живот, както и как да се адаптираме успешно и да ги променяме.

 

Провежданите от "Европейски оразователен център" курсове по дисциплината "Организационно поведение" са структураирани по начин, предоставящ ви възможността да повишите своята организационна култура, потенциал и комуникативни умения. По време на обучението вие ще се запознаете с индивидуалните различия между хората в организациите, същността на мотивацията за труд и удовлетвореност, управлението на трудовите екипи, организационната стратегия, структура и контрол, както и междукултурните различия в организациите.
 

Продължителността на един курс е 30 учебни часа, като възможните форми на обучение са седмична, вечерна и съботно-неделна. Ние организираме и краткосрочни двудневни обучения по дисциплината "Организационно поведение".

 

Успешно преминалите обучение, получават сертификат.