menu

more

 

 

 

Последни новини

 

Програма на Европейски Образователен Център за Март и Април 2017г.                  още>>

 

 

 

Европейски Образователен Център, вече е лицензиран - Център за професионално обучение

още>>

 

 

 

 

Европейски Образователен Център отново е включен в списъка на одобрените доставчици на обучение за обучения с ваучери по ОП РЧР  към Агенцията по заетостта

 още>>


 

Лидерски и мотивационни обучения. Курсове по борба с корупцията, измамите и прането на пари

Основи на мениджмънта

Изучаването на дисциплината „Мениджмънт“ се налага като се превръща в задължително условие за успех на съвременните ръководители. Значението на успешния ръководител за постигането на груповите и корпоративни цели, както и значението му за повишаване на мотивацията и удовлетвореността на служителите, е безспорно. Съвременните схващания за мениджмънта като процес налагат изучаването му като теоретична дисциплина в множество образователни програми по целия свят.

 

Обученията по "Основи на мениджмънта", са насочени главно към придобиване и повишаване на вашите мениджърски познания, което ви гарантира успешна реализация и правилно прилагане на методите за управление и контрол на дейността в организацията.
 

Програмата за курса е специално разработена, за да може да бъдете обучени на базисните и най-нужни познания и методи за управление, контрол и правилно вземане на решения.

 

Темите, включени в курса са:

 

Въведение в мениджмънта
Мениджмънт и работна среда
Вземане на управленски решения
Стратегическо планиране
Организационни функции в организациите
Проектиране и контрол
Мотивация на служителите
Управление на работни групи
Комуникация и междуличностно общуване
Управление на човешките ресурси
Организационна промяна и развитие
Управление на производство и операции
Системи за управленски решения
Планиране
Предприемачество и управление в глобалния свят

 

Продължителността на един курс е 30 учебни часа, като възможните форми на обучение са седмична, вечерна и съботно-неделна. Центърът организира и краткосрочни двудневни обучения по "Основи на мениджмънта". Всеки от вас, преминал успешно курса, получава сертификат за завършено обучение.