menu

more

 

 

 

Последни новини

 

Програма на Европейски Образователен Център за Март и Април 2017г.                  още>>

 

 

 

Европейски Образователен Център, вече е лицензиран - Център за професионално обучение

още>>

 

 

 

 

Европейски Образователен Център отново е включен в списъка на одобрените доставчици на обучение за обучения с ваучери по ОП РЧР  към Агенцията по заетостта

 още>>


 

Лидерски и мотивационни обучения. Курсове по борба с корупцията, измамите и прането на пари

Потребителско поведение

Интересът към потребителското поведение и факторите, които го определят, може да бъде обяснен с развитието на пазарните отношения и конкуренцията. Появата на множество алтернативи на пазара поставя пред работещите в сферата въпроса как да бъде „спечелен“ потребителят. Нашите спрециализирани курсове по дисциплината "Потребителско поведение" дават ценни насоки към разрешаване на основните въпросителни в тази сфера – как да привлечем и задържим вниманието на потребителите, как да „задържим“ продукта на пазара и да запазим интереса на потребителите към него. Използваните от нашите преподаватели практически методи, ще ви изправят пред казуси и ситуации, с помощта на които вие ще успявате правилно да разбирате поведението и мисленето на потребителите.

 

Съдържанието на курса включва теоритично и практическо обучение по следните теми:


Изследване на пазара и потребителя
Рекламата в контекста на пазарните отношения. Психология на рекламата
Процес на вземане на решение за покупка
Основни етапи на вземане на решение за покупка
Реклама и етапи на вземане на решение
Разработване на рекламна стратегия
Потребност и потребителска активност
Мотивация на потребителя
Основни източници на пазарна информация
Преработване на пазарна информация
Същност и формиране на потребителските нагласи
Социални детерминанти на потребителското поведение
Приемане на нов продукт от производителя
Преодоляване на психическите бариери пред новите стоки
Проверка на ефективността на рекламното въздействие

 

Продължителността на един курс е 30 учебни часа, като възможните форми на обучение са седмична, вечерна и съботно-неделна. Центърът организира и краткосрочни обучения по дисциплината "Потребителско поведение" с продължителност от 2 дни.

 

Всеки, който премине успешно курса, получава сертификат за завършено обучение.