menu

more

 

 

 

Последни новини

 

Програма на Европейски Образователен Център за Март и Април 2017г.                  още>>

 

 

 

Европейски Образователен Център, вече е лицензиран - Център за професионално обучение

още>>

 

 

 

 

Европейски Образователен Център отново е включен в списъка на одобрените доставчици на обучение за обучения с ваучери по ОП РЧР  към Агенцията по заетостта

 още>>


 

Лидерски и мотивационни обучения. Курсове по борба с корупцията, измамите и прането на пари

Управление на конфликти, нередности и измами, контрол върху сигурността и човешките права

В ежедневната динамична и бърза среда, всеки от нас е изложен на реална опасност да осъществи контакт с измамни лица или да се натъкне на нередности, свързани със неговата лична сигурност и човешки права. Голяма част от хората не съумяват да се предпазят и да разкрият опитите за нарушаване на техните лични права и сигурност, което е основна причина екипът на „Европейски образователен център“ да разработи специализиран курс, насочен към обучение за превенцията от измами и нередности.

 

Дисциплината „Управление на конфликти, нередности и измами, контрол върху сигурността и човешките права“ е структурирана по начин, по които да ви предостави ясни и практически насоки и методи за контрол върху сигурността и управлението на конфликти. В програмата на обучение се включват изучаването на теориите на човешкото поведение; видовете измами; тяхното разследване и методите за разкриване; превенция на измами и нередности и др.

 

Обученията са с продължителност от 30 учебни часа, като за ваше удобство се предлагат седмични, вечерни и съботно-неделни форми на обучение. На всеки, успешно преминал курса, Центърът издава сертификат за завършено обучение по дисциплината „Управление на конфликти, нередности и измами, контрол върху сигурността и човешките права“

 

„Европейски образователен център“ организира и краткосрочни двудневни обучения по „Управление на конфликти, нередности и измами, контрол върху сигурността и човешките права“.