menu

more

 

 

 

Последни новини

 

Програма на Европейски Образователен Център за Март и Април 2017г.                  още>>

 

 

 

Европейски Образователен Център, вече е лицензиран - Център за професионално обучение

още>>

 

 

 

 

Европейски Образователен Център отново е включен в списъка на одобрените доставчици на обучение за обучения с ваучери по ОП РЧР  към Агенцията по заетостта

 още>>


 

Лидерски и мотивационни обучения. Курсове по борба с корупцията, измамите и прането на пари

Управление на човешките ресурси

Съвременната икономическа реалност поставя огромни изиквания към съвременните мениджъри. От тях се изисква комплексен подход при управлението на хора и капитали. В този смисъл, успешното управление на човешките реурси се превръща в задължителна част от ефективността на съвременните организации.

 

Обучението по "Управление на човешките ресурси" поставя основите на теоретичната и практическа подготовка на мениджърите за създаване и намиране на най-добрия подход в управлението на най-ценния ресурс на организациите – човешкия капитал. Нашите специалисти ще ви помогнат да откриете ефективни решения и да приложите най-добрите практики в тази област, без значение дали се сблъсквате с предизвикателства по отношение на ефективността на човешкия капитал, конкурентоспособността на системата за възнаграждения или задържане на висшия персонал.

 

По време на курса вие ще бъдете обучени на основните концепции, стратегии и политики при управление на човешките ресурси, методите за подбор, оценяване, назначаване и освобождаване на персонала, начините за насърчаване, мотивация и повишаване на удовлетвореността, възможностите за кариерно развитие, както и ценностите, нормите и тяхното значение в управлението на човешките ресурси.

 

Продължителността на един курс е 30 учебни часа, като възможните форми на обучение са седмична, вечерна и съботно-неделна. Центърът организира и краткосрочни обучения по "Управление на човешките ресурси" с продължителност от 2 дни.

 

На всеки от вас, който завърши успешно курса, Центърът издава сертификат.